Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Начало

  • ПДФПечатЕ-мейл

ДЕВЕТ ДЕСЕТИ И ЩАСТИЕТО

България никога не е била богата на полезни изкопаеми с висока стойност. Епизодични проблясъци има при търсенето и откриването на злато, но всъщност истинското злато за нашата страна са хората, които я обитават, работят и творят тук. Грижата за тяхното здраве е ангажимент на Работодателя, на самия Работещ, на Обществото като цяло. Тук е важно да отбележим ролята на Службата по трудова медицина като основен консултант на всички ангажирани в процеса упражняване на труд. Нашата фирма СТМ ПЛЮС ООД и Службата по трудова медицина към нея от самото начало на своята дейност са насочили вниманието си, както към подобряване условията на труд – при внедряване на ново оборудване без допълнителни фактори, допринасящи за увреждане на здравето, чрез специфични физиологични режими на труд и почивка, намаляване на непланираните отсъствията от работа поради заболявания, травми и злополуки на работното място, така и към запазване и укрепване на здравето на Работещите. Здравето на Работещите е от първостепенна важност за:

  • индивидуалния Работодател – запазва производствения (търговския) потенциал на фирмата, не натоварва допълнително останалите на работа хора и себе си, не заплаща първите 3 дни от всеки първичен болничен лист без да има насреща произведена продукция/реализиран търговски оборот, не търси временни решения за запълване на празните работни места чрез наемане на нови и необучени хора, не заплаща увеличени застрахователни премии във връзка със задължителните застраховки за риск от трудова злополука, не се увеличава нивото на здравноосигурителната тежест;
  • индивидуалния Работещ – запазва здравето си, получава възнаграждението си в пълен обем и навреме (без забавяне при изплащане на болнични от НОИ), натоварва се равномерно, планира и използва платения годишен отпуск съобразно съставения график, не се подлага на допълнително натоварване – може да доведе до преумора и грешка по време на работния процес с фатален характер, не се увеличава нивото на здравноосигурителната тежест;
  • за Обществото – намаляване на изплащаните обезщетения във връзка с непланирани отсъствия от работа, повече и по-качествено произведена/търгувана продукция и съответно повече платени данъци с пряк и непряк характер, здрави хора – много по-ниски непланирани разходи на здравноосигурителната система и съответно осигуряване на финансов ресурс за подобряване на здравното обслужване на населението чрез закупуване на модерна апаратура, повишаване на квалификацията и заплащането в здравната система и елиминиране на скритите доплащания, възможност за разумно планиране и инвестиране на събрания финансов ресурс.

 

Всички се стремим към щастие и по пътя към него сме готови да похарчим най-ценното с което разполагаме – ЗДРАВЕТО – истината за щастието е в думите, изречени от Шопенхауер и тя е „Девет десети от нашето щастие се основава върху здравето“.

Тази статия е написана от СТМ ПЛЮС ООД – всички взаимствания, цитати и позоваване следва да бъдат съпроводени и с посочване на автора.


СТМ ПЛЮС ООД Е ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД.

Анкета

От къде научихте за нас?

Резултати

Контакти

СТМ-ПЛЮС-ООД

Офис Дианабад

София,ж.к.Дианабад,ул.Крум Кюлявков 15A, ет.1

тел./факс: 02 868 05 11

моб.тел.: 0888 850 396

STMPlus@Trudova-Medicina-bg.com

stm_plus@abv.bg

Начало