Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

За нас

 • ПДФПечатЕ-мейл

МИСИЯ

         Ние от «СТМ-ПЛЮС»ООД осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление на Безопасността и Здравето при работа като част от комплексната Фирмена политика на всяка една съвременна компания. Нашата цел е да осигурим база за вземане на решения на мениджърските екипи на клиентите ни за опазване и поддържане в добра форма на човешкия потенциал, работещ в техните компании като по този начин  подпомогнем успешната реализация на техните бизнес и организационни цели в дългосрочен план. Комплексният ни подход обединява стратегически анализ на  потребностите, реализиране на договорираните услуги и предоставяне на работодателя на модерни проекти за решения с доказано качество.

КРАТКО ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

“СТМ-ПЛЮС”ООД е частна българска компания. Основана е през месец ЮНИ 1999 година и от този момент непрекъснато се развива и разраства. Основна дейност на фирмата е консултантска дейност (обслужване) на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Към фирмата е регистрирана Служба по трудова медицина както следва: 

Трудова медицина Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД Трудова медицина Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД

Трудова медицина Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД

Трудова медицина Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД

Трудова медицина Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД

Трудова медицина Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД

Водещи специалисти:

Управител и Ръководител на СТМ д-р Тодор Иванов

Магистър по медицина   Магистър по бизнес мениджмънт

Квалификация:

Медицински специалности:

Трудова медицина

Научно-медицинска информация

Комунална хигиена

Вътрешен одитор по OHSAS 18001- система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена за да осигури възможност на организациите и работодателите да контролират и подобряват процесите, свързани с осигуряване и непрекъснато подобряване на условията на труд.

Курсове:

Токсикология

Оценка и управление на риска

д-р Георги Иванов – Магистър по медицина

Медицински специалности:

Трудова медицина

Професионални заболявания

Социална медицина

Курсове:

Изграждане и управление на Служби по трудова медицина

Оценка и управление на риска

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

      Ние от «СТМ-ПЛЮС»ООД поддържаме директна връзка с водещите национални консултанти по Трудова медицина и Професионални заболявания, което ни осигурява актуална информация по отношение на изискванията на Световната здравна организация, Международната организация на труда, въвеждане на добрата практика в нашата работа и в дейността на нашите клиенти. В Службата по трудова медицина има непрекъснат обмен на информация, търсене и подкрепа на новите идеи и споделяне на опит и познания между работещите.  Изповядваме лоялност и активна ангажираност към клиентите в основата на които са позитивни дългосрочни решения на възникналите проблеми, които защитават репутацията и инвестираните от клиента средства.

Задачи и дейности на службата по трудова медицина
Задачите на СТМ са ясно определени в два основни нормативни документа

Закон за здравословни и безопасни условия на труд – Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г и последно отразени промени в ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г. Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. Задължението за осигуряване на обслужване от СТМ се регламентира от чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

 

Наредба №3 от 25 януари 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина - Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.

    

СТМ ПЛЮС ООД Е ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД.

Анкета

От къде научихте за нас?

Резултати

Контакти

СТМ-ПЛЮС-ООД

Офис Дианабад

София,ж.к.Дианабад,ул.Крум Кюлявков 15A, ет.1

тел./факс: 02 868 05 11

моб.тел.: 0888 850 396

STMPlus@Trudova-Medicina-bg.com

stm_plus@abv.bg

НачалоЗа нас