Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Клиенти

  • ПДФПечатЕ-мейл

КЛИЕНТСКО ПОРТФОЛИО

Службата по трудова медицина има натрупан богат опит в извършване оценки на риска в областта на административното обслужване, транспорта, предприятия за битова химия, хранително-вкусова промишленост, металообработване, металолеене, производство на текстил, строителство, книгопечатене и книговезки услуги, ресторантьорство и хотелиерство, търговия и други.
       Част от обслужваните от “СТМ-ПЛЮС”ООД  Служба по трудова медицина клиенти:

  • “ШАМОТ ЕЛ ПЕ 2007”ООД
  • “МАЛЦ” АД
  • “АКТИВ КОМЕРС” ЕООД
  • “ОЛИНЕЗА” ООД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ С НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР – МИТНИЦИ, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ
СТМ ПЛЮС ООД Е ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД.

Анкета

От къде научихте за нас?

Резултати

Контакти

СТМ-ПЛЮС-ООД

Офис Дианабад

София,ж.к.Дианабад,ул.Крум Кюлявков 15A, ет.1

тел./факс: 02 868 05 11

моб.тел.: 0888 850 396

STMPlus@Trudova-Medicina-bg.com

stm_plus@abv.bg

НачалоКлиенти