Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Error: Unable to load Cache Storage: database

Статии и материали

 • ПДФПечатЕ-мейл
 1. Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите
 2. Стратегия за безопасност и здраве при работа
 3. Ползите за бизнеса от ЗБУТ
 4. Оценка на риска - роли отговорности
 5. Оценка на риска - ключът към здравословни работни места
 6. Националните икономики и безопасността и здравето при работа
 7. Насърчаването на здравословни условия на труд подобрява производителността и благосъстоянието
 8. Най-голямата световна кампания за здравословни и безопасни работни места набира скорост
 9. Как работодателита да насърчават здравословни условия на труд
 10. Как работещите да насърчават здравословните условия на труд
 11. Информация за проект - Превенция за безопасност и здраве при работа
 12. Започна приемането на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 13. Европейска кампания за безопасна поддръжка
 14. Инструкция за работа с офис оборудване
 15. Какво е лично предпазно средство и кога и как се ползва
 16. Как да осигурим безопасност на склада по време на пожар
 17. Общоевропейско проучване на общественото мнение относно безопасните и здравословни условия на труд
 18. Ползите за бизнеса от добрата безопасност и здраве при работа
 19. Националните икономики и безопасността и здравето при работа
 20. Оценка на риска - ключът към здравословни работни места
 21. Оценка на риска - роли и отговорности
 22. Европейска кампания за безопасна поддръжка - EUOSHA
 23. Оперативна програма - развитие на човешките ресурси
 24. Олекотете товара - Предотвратяване на заболявания в долната част на гърба в транспортния сектор
 25. Олекотете товара - Ръчно боравене с товар в Европа в транспортния и здравния сектор
 26. Олекотете товара - Предотвратяване на заболявания в долната част на гърба в здравния сектор
 27. Стартира проект - Превенция за безопасност и здраве при работа
 28. Опасности и рискове за здравето на работещите, свързани с характера на дейността и използваното оборудване
 29. Наръчник за инспекторите по труда
 30. Как да се предпазим от електрически ток по време на работа
 31. Информация за проект - Превенция за безопасност и здраве при работа.
 32. Инструкция за физическсо натоварване на работещите и...
 33. Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка
 34. Биологични агенти в работната среда
 35. Безопасно ползване на преносими стълби
 36. Какво трябва да е реалното обслужване от Службата по трудова медицина?
 37. Законодателни несъответствия спъват работата на службите по трудова медицина
 38. Стратегия на ЕС
 39. Обвързване на работната заплата със спазването на изискванията за осигуряване на ЗБУТ
 40. Стратегия за безопасност и здраве при работа (БЗР)
СТМ ПЛЮС ООД Е ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД.

Анкета

От къде научихте за нас?

Резултати

Контакти

СТМ-ПЛЮС-ООД

Офис Дианабад

София,ж.к.Дианабад,ул.Крум Кюлявков 15A, ет.1

тел./факс: 02 868 05 11

моб.тел.: 0888 850 396

STMPlus@Trudova-Medicina-bg.com

stm_plus@abv.bg

НачалоСтатии и материали