СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

NIKA CO2 STATION - АКТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА

ВЪЗДУХА В :

РАБОТНА СРЕДА (ОФИСИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ГЪБАРНИЦИ) 

ЖИЛИЩНА СРЕДА (ОСОБЕННО ПРИ НАЛИЧИЕ НА КЛИМАТИЦИ ИЛИ ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ)

 Станцията е разработена от ЗАО „Научно изследователски институт по съвременни телекомуникационни технологии“ - гр.Смоленск в сътрудничество с немската фирма NIKA UMWELTTECHNIK GMBH и се разпространява от нея с изключителни права. За територията на Република България с тези права е фирма СТМ – ПЛЮС ООД

 

1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ : ИЗПОЛЗВА ДВОЕН ИНФРАЧЕРВЕН СЕНЗОРЕН ДАТЧИК ЗА CO2

ОБХВАТ НА ИЗМЕРВАНЕТО : ОТ 0 ДО 2500 ppm

СКАЛА НА ИЗМЕРВАНЕТО: 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500 - 2000 -2500 ppm

ТОЛЕРАНС НА ИЗМЕРВАНЕТО: В ИНТЕРВАЛА 0 – 1000 ppm +/- 40 ppm

В ИНТЕРВАЛА 1200 – 2500 ppm +/-100 ppm

ИНТЕРВАЛ НА ИЗМЕРВАНЕ : НА ВСЕКИ 1,5 СЕКУНДИ

СТАРТИРАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО (СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ) : 2 МИНУТИ

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (ДИАПАЗОН): -40 …+70o C

ДОПУСТИМА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА ПО ВРЕМЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО: 095 % r.F.

ЗАХРАНВАНЕ: 12 ВОЛТА

КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ: 70 mA; 0,85 W

РАЗМЕРИ НА ИЗДЕЛИЕТО: 150 x 80 x 29 mm

МАСА НА ИЗДЕЛИЕТО: 0,21 kg нето

ГАРАНЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО: 2 ГОДИНИ ОТ ДАТАТА НА ПОКУПКАТА

ЦЕНА - В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗАКУПЕНИТЕ БРОЙКИ.

 

При обикновени условия въглеродният диоксид е безцветен газ с възкисел вкус и миризма. Той е разтворим във вода. Разтворимостта му се повишава при повишаване на налягането и при понижаване на температурата. Това негово свойство се използва при приготвянето на газирани напитки. Той се явява и дразнител у човека за да се осъществи дихателния процес. СО2 е известен още и като парников газ - понастоящем в околната среда вследствие на въздействията на човека той се увеличава непрекъснато като съдържание. Към 2009 година процентното съдържание на СО2 във въздуха, който дишаме е 0,030-0,036 % = 382 ppm, а в началото на 19-ти век е било едва 280 ppm – и всичко това е следствие на индустриализацията, пожарите, войните които е водило човечеството. Допълнително като информация – всеки човек, в зависимост от физическата си активност отделя при издишване от 12 до 150 литра/час ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД. При отчитане на ръста на населението на земята до 2050 година се очаква да достигнем прогнозно   81 милиона човеци – едно сериозно натоварване за човека и природата без да се има предвид промишленото производство. Приетата международна единица за отчитане съдържанието на „СО2 “ е ppm – Parts per million (частица на милион). НИКА-СО2-монитор е разработен съобразно научната документация като показва 8 стойности на въглероден диоксид чрез цветни светодиоди (зелен – жълт - червен ). По този начин всеки може да разбере и оцени съдържанието на СО2 във въздуха на помещението, в което се намира или под открито небе.

Диапазони на измерване:

400 ppm - свети първи зелен диод: незамърсен въздух в чист вид - 382 ppm 

600 ppm - свети втори зелен диод: няма съществено замърсяване на вдишвания въздух

600+800 ppm - светят втори и трети зелени диоди:   съдържанието на СО2 представлява приблизително 700 ppm

800 ppm -     свети трети зелен диод: все още достатъчно чист въздух, но може да се появи главоболие и отпадналост

1000 ppm - свети първи жълт диод: качеството на въздуха се отнася към нормалното, но с повишено съдържание на СО2 - задълбочават се симптомите на главоболие и отпадналост

1000+1200 ppm - светят втори жълт диод:       качеството на въздуха за дишане може да се определи като приемливо - към симптомите на отпадналост и главоболие се добавя раздразнителност

1200 ppm свети само жълт диод диод 1200 ppm – гранична стойност за приемлив въздух за дишане  

1500 ppm - свети червен диод: преодоляна е границата на чистия въздух – споменатите по-горе симптоми се задълбочават 

1500+2000 ppm свети втори червен диод: появяват се умора и липса на концентрация, увеличава се риска от допускане на грешка в работния процес

2000+2500 ppm свети трети червен диод:      необходим е приток на свеж въздух незабавно! Усещате се много изморени без видима причина – работоспособността е сведена до минимум, риска от допускане на грешка е увеличен драстично.