Назад

Система за активно проследяване качеството на въздуха

Станция за измерване на въглероден диоксид
NiKa CO2 Station – система за активно проследяване качеството на въздуха

 • за РАБОТНА СРЕДА (офиси, производствени помещения, сушилни, складове и др.)
 • за ЖИЛИЩНА СРЕДА (особено при наличие на климатици или локално отопление)

Станцията е разработена от „Научно изследователски институт по съвременни телекомуникационни технологии“ - гр.Смоленск в сътрудничество с немската фирма NiKa Umwelttechnik GmbH и се разпространява от нея с изключителни права. За територията на Република България с тези права е фирма СТМ – ПЛЮС ООД


Технически данни

 • Метод за измерване: Двоен инфрачервен сензорен датчик на CO2
 • Обхват на измерването: от 0 до 2500 ppm (*)
 • Скала на измерването: 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500 - 2000 -2500 ppm
 • Толеранс на измерването: в интервала 0 – 1000 ppm +/- 40 ppm
 • В интервала 1200 – 2500 ppm +/-100 ppm
 • Интервал на измерване: на всеки 1,5 секунди
 • Стартиране на измерването (след включване): 2 минути
 • Работна температура (диапазон): -40 …+70o C
 • Допустима влажност на въздуха по време на измерването: 095 % r.F.
 • Захранване: 12 волта
 • Консумация на ел.енергия: 70 ma; 0,85 w
 • Размери на изделието: 150 x 80 x 29 mm
 • Маса на изделието: 0,21 kg нето

Гаранция на изделието: 2 години от датата на покупката
Цена - в зависимост от закупените бройки.

 

Диапазони на измерване
НИКА-СО2-монитор е разработен съобразно научната документация като показва 8 стойности на въглероден диоксид чрез цветни светодиоди (зелен – жълт - червен ). По този начин всеки може да разбере и оцени съдържанието на СО2 във въздуха на помещението, в което се намира или под открито небе.

 • 400 ppm - свети първи зелен диод: незамърсен въздух в чист вид - 382 ppm
 • 600 ppm - свети втори зелен диод: няма съществено замърсяване на вдишвания въздух
 • 600+800 ppm - светят втори и трети зелени диоди: съдържанието на СО2 представлява приблизително 700 ppm
 • 800 ppm - свети трети зелен диод: все още достатъчно чист въздух, но може да се появи главоболие и отпадналост
 • 1000 ppm - свети първи жълт диод: качеството на въздуха се отнася към нормалното, но с повишено съдържание на СО2 - задълбочават се симптомите на главоболие и отпадналост
 • 1000+1200 ppm - светят втори жълт диод: качеството на въздуха за дишане може да се определи като приемливо - към симптомите на отпадналост и главоболие се добавя раздразнителност
 • 1200 ppm – свети само жълт диод диод 1200 ppm – гранична стойност за приемлив въздух за дишане
 • 1500 ppm - свети червен диод: преодоляна е границата на чистия въздух – споменатите по-горе симптоми се задълбочават
 • 1500+2000 ppm – свети втори червен диод: появяват се умора и липса на концентрация, увеличава се риска от допускане на грешка в работния процес
 • 2000+2500 ppm – свети трети червен диод: необходим е приток на свеж въздух незабавно! Усещате се много изморени без видима причина – работоспособността е сведена до минимум, риска от допускане на грешка е увеличен драстично.

Въглеродният диоксид - кратко инфо:
При обикновени условия въглеродният диоксид е безцветен газ с възкисел вкус и миризма. Той е разтворим във вода. Разтворимостта му се повишава при повишаване на налягането и при понижаване на температурата. Това негово свойство се използва при приготвянето на газирани напитки. Той се явява и дразнител у човека за да се осъществи дихателния процес. СО2 е известен още и като парников газ - понастоящем в околната среда вследствие на въздействията на човека той се увеличава непрекъснато като съдържание. Към 2009 година процентното съдържание на СО2 във въздуха, който дишаме е 0,030-0,036 % = 382 ppm, а в началото на 19-ти век е било едва 280 ppm – и всичко това е следствие на индустриализацията, пожарите, войните които е водило човечеството.

Човешката активност и въглеродният диоксид
Всеки човек, в зависимост от физическата си активност отделя при издишване от 12 до 150 литра/час ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД. При отчитане на ръста на населението на земята до 2050 година се очаква да достигнем прогнозно 81 милиона човеци – едно сериозно натоварване за човека и природата без да се има предвид промишленото производство.

* Приетата международна единица за отчитане съдържанието на „СО2 “ е ppm – Parts per million (частица на милион).