Назад

Ползите от добрата безопасност и здраве при работа

Безопасността и здравето при работа:

  • помагат за повишаване на производителността на работещите;
  • повишават ангажираността на работещите към компанията;
  • създават по-компетентна работна сила в по-добро здравословно състояние;
  • намаляват разходите и прекъсванията при изпълнение на работата;
  • помагат на предприятията да отговорят на очакванията на клиентите относно БЗР;
  • и насърчават работещите да запазят по-дълго своята трудоспособност.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
https://osha.europa.eu/bg