Система за активно проследяване качеството на въздуха

Станция за измерване на въглероден диоксид. НИКА-монитор е разработен съобразно научната документация като показва 8 стойности на въглероден диоксид чрез цветни светодиоди (зелен – жълт -...

Как да подобряваме условията за труд и прилагаме работещи практики за превенция на здравето?
Именно това е ролята на Службата по трудова медицина – да бъде съмишленик и експерт консултант на всички участници в процеси касаещи здравето на хората и условията за труд.

  • За внедряване на ново оборудване без негативни фактори увреждащи здравето,
  • за реализирането на правилни физиологични режими на труд и почивка,
  • за намаляване на непланираните отсъствията от работа поради заболявания, травми и злополуки на работното място,
  • за запазване и укрепване на здравето на Работещите.

Нашата фирма СТМ ПЛЮС ООД и Службата по трудова медицина към нея от самото начало на своята дейност са насочили вниманието си към подобряване условията на труд с грижа за здравето.

Нашата философия >