Водещи специалисти:

д-р Тодор Иванов
Управител и Ръководител на СТМ
Магистър по медицина Магистър по бизнес мениджмънт

Квалификация - медицински специалности:

  • Трудова медицина
  • Научно-медицинска информация
  • Комунална хигиена

Вътрешен одитор по OHSAS 18001- система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена за да осигури възможност на организациите и работодателите да контролират и подобряват процесите, свързани с осигуряване и непрекъснато подобряване на условията на труд.

Квалификационни курсове:

  • Токсикология
  • Оценка и управление на риска


д-р Георги Иванов
Магистър по медицина

Квалификация - медицински специалности:

  • Трудова медицина
  • Професионални заболявания
  • Социална медицина

Квалификационни курсове:

  • Изграждане и управление на Служби по трудова медицина
  • Оценка и управление на риска