Най-голямото щастие за всеки от нас е здравето!

Ние от СТМ ПЛЮС ООД помагаме да го опазите, като намалите вредните въздействия върху него. Предлагаме Ви комплексни позитивни решения и възможност да бъдете гъвкави във всеки момент, прилагайки точно насочени решения за Вашия бизнес.

Затова в нашата работа избираме да се ръководим от мотото:
Създавай позитивни решения и обещай пред себе си да правиш онова, което обичаш, и да обичаш онова, което правиш!

Нашата философия > 

Система за активно проследяване качеството на въздуха

Станция за измерване на въглероден диоксид. НИКА-монитор е разработен съобразно научната документация като показва 8 стойности на въглероден диоксид чрез цветни светодиоди (зелен – жълт - червен). По този начин всеки може да разбере и оцени съдържанието на въглероден диоксид във въздуха на...

Как да оценяваме рисковете

Оценката на риска е процесът на оценяване на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите. Тя представлява систематично изследване на всички аспекти на работата

Ползите от добрата безопасност и здраве при работа

Подобряване на имиджа, стойността на търговската марка и репутацията на предприятието; изпълнение на ангажиментите за корпоративна социална отговорност (КСО); поддържане и повишаване на доверието на инвеститорите; и създаване на позитивна обвързаност у заинтересованите лица.